Love is peaceДенят беше започнал в незнаен час. Небето ронеше чисти капчици дъжд, сътворявайки мелодия уникална.
Времето се надбягваше с малките и големи стрелки. Развеселено им намигаше, вреше се в най-неудобните им места и надничаше, ухилено до уши.
Ехаа!
Червен светофар се пери насреща, а светлината му за миг се превръща в нова пътека, която те зове!
Да не знаеш точно как.
Да °се°пуснеш.
Да влезеш в необятното.
И просто да бъдеш. Всеки миг.
Готов ли си?

Животът може да е много прост, когато си в любовта. И неописуемо сложен, ако си далеч от нея.

Защото Love is peace
О, колко просто°рно Е!

В съвършенството на сърцето е нашият истински, необятен дом. Сътворението закриля чистотата и смелостта на разперените криле.
И помни - само онзи, който избере с любов да следва душата си, може да изживее сладостта на личната си житейска пътека!

Няма коментари:

Публикуване на коментар